PRO VLASTNÍKY LESA


Vážení zákazníci, potřebujete:


Prodat dříví?

Nabízíme korektní jednání a 100% záruku platby. Máme jedny z nejvyšších výkupních cen, protože dodáváme velké objemy dříví. Než prodáte vaše dříví poraďte se s našimi zaměstnanci, kteří vás mohou upozornit na nekalé praktiky některých obchodníků a ušetřit Vás zklamaní a finančních prostředků. Naši zaměstnanci jsou odborníci a doporučí Vám to nejlepší. Pokud jste ještě nezačali těžit, je lepší se domluvit na vyráběných sortimentech (délkách a průměrech těžených stromů). Dá se tím dosáhnout většího zpeněžení a snadnějšího odbyt. Pokud nemáte svého těžaře a nebo jste těžbu již nenasmlouvali, můžeme Vám ji provést.
Pro okolí Havlíčkova Brodu se můžete obrátit na pana Ing. Petra Polívku nebo pana Pavla Svobodu, pro okolí Jihlavy na pana Pavla Vyskočila. Samozřejmě se můžete obrátit na kteréhokoliv.


Provést lesní práce?

Provádíme jak těžební (výchovné, mýtní i nahodilé) tak pěstební práce. Poraďte se s našimi zaměstnanci než zadáte těžbu dříví soukromím společnostem a nenaleťte některým podvodným těžebním firmám, které slibují velké zpeněžení. U nás máte záruku platby (možno i zálohově) a kvalitně provedené práce. Ohledně těžby máme vlastní moderní technologie (harwestory a vyvážecí soupravy) tak klasické dřevaře a přibližovací traktory navrhneme vám to nejlepší. Přednostně provádíme práce spojené s výkupem a prodejem dřevní hmoty (nebo její části). Pěstební práce provádíme dle vašich požadavků. Nabízíme korektní jednání a srovnatelné ceny, díky vlastním zaměstnancům a strojům můžeme zaručit termín dohodnutých prací.


Pro okolí Havlíčkova Brodu se můžete obrátit na pana Ing. Petra Polívku nebo pana Pavla Svobodu, pro okolí Jihlavy na pana Pavla Vyskočila. Samozřejmě se můžete obrátit na kteréhokoliv.

Sadební materiál?

V omezené míře prodáváme též sadební materiál a to buď vlastní anebo nakoupený od našich dodavatelů. Přednostně uspokojujeme vlastníky lesů, kde jsme prováděli lesnické práce a to i v předchozích letech.
Pro bližší informace se obracejte na ing. Milana Fílu.
Na prodej a nakládání sadebního materiálu máme příslušná povolení viz sekce Dokumenty.


Prodat les?

Kupujeme lesní pozemky i ty které přímo nesousedí s našimi lesy. Než prodáte svůj les, zkuste nás nejdříve kontaktovat. Nabízíme upřímné jednání a záruku, že Váš les zůstane pořád lesem. Nevykupujeme lesy pouze za účelem vytěžení. Jsme lesnická a ne těžební společnost.
Kontakt pro jednání, ředitel společnosti Ing. Milan Fíla.


Odbornou správu?

Pokud jste vlastníky lesa, tak v současné době již máte přiděleného odborného hospodáře. Pokud jste s ním nespokojeni a nebo by jste chtěly využít našich služeb a to buď samostatnou odbornou správu a nebo spojení odborné správy s obhospodařováním lesa z jakéhokoliv důvodu (bydlíte daleko, nemáte čas, nechcete mít starosti), obraťte se na nás. Pokusíme se Vám nabídnout to nejlepší. Pro prvotní jednání můžete využít naše zaměstnance.
Pro okolí Havlíčkova Brodu se můžete obrátit na pana Ing. Petra Polívku nebo pana Pavla Svobodu, pro okolí Jihlavy na pana Pavla Vyskočila. Nebo přímo na ředitele společnosti Ing. Milana Fílu.
Pro odbornou správu máme příslušná povelení – jmenování odborného hospodáře viz odkaz.


Potřebujete pořezat dříví na pile?

Máte vlastní dříví a potřebujete ho celé nebo část pořezat na hranoly, prkna, vazbu na stavbu apod. Nabízíme Vám pořez na rámové či hranolovací pile až do 70 cm. Zbylé dříví od Vás můžeme vykoupit, pokud pro něj nemáte jiné využití.
Pro bližší informace se můžete obrátit na našeho zaměstnance pana Bc. Radka Vejvara.


» Statutární orgány   » Company web   » Citrix   » Myslivost

©  2008-2024 www.ldstoky.cz | Created by Martin CVEČEK