CHRÁNĚNÉ STROMY - PAMÁTNÝ STROM


V lesním porostě na hranicích okresu Jihlava a Havlíčkův Brod roste jeden z největších možná i největší Smrk zteplí na vysočině zapojený v lesním porostě. Smrk ve Štokách byl vyhlášen památným stromem 12.12.1988. V šedesátých letechdošlo k odlomení vrcholu, brzy však vytvořil vrchol náhradní. Stáří se odhaduje na 270 let, výška koruny 30m, výška 40m, šířka koruny 13m a obvod kmene je 4m.


Pohled na královský smrk Postupné odumírání našeho smrku

V průběhu roku 2008 dochází vlivem povětrnostních podmínek k odlomení jedné části vrcholu stromu a v prosinci téhož roku dokonává zkázu největšího stromu další vítr a odlamuje poslední část vrcholu. Stromu zbývá posledních pár větví. Bohužel tyto větve strom již neuživí a tak náš nejstarší a největší smrk postupně odumírá.

SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů