1996 - 2006


Po vzniku a vytvoření základní struktury nakoupení základních prostředků tak aby mohlo lesní družstvo fungovat podotýkám že vráceny byly jen pozemky bez inventáře. Již v roce 1997 začíná jednání o vydání zbylého majetku, který lesní družstvo vlastnilo po válce. Bohužel jednání byla jen částečně úspěšná a zpočátku i uměle bezdůvodně zdržována lesy české republiky, kteří se snažili co nejdéle udržet a obhospodařovat lesy ve své režiji i když obhospodařují lesy na 60% území ČR a vždy našli nějakou právní záminku k oddálení a tak probíhali až do roku 2005. Proto z necelých původních 7000 ha dnes í obhospodařuje lesní družstvo 4500 ha. Přesto si za své existence dokázalo vybudovat silné zázemí a zařazuje se mezi větší podniky v regionu. Lesní družstvo obhospodařuje majetek z 90% vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky. Během těchto let se podařilo vybudovat vlastní školku pro produkci vlastních sazenic a k ní opravit rybník, který slouží i pro závlahy sazenic. Dále bylo vytvořeno nové středisko ve Štokách, kde byl postupně postaven manipulační sklad s linkou na slabou hmotu do 40cm, postaven sklad na materiál spolu se sociálním zázemím a kanceláří, dále byla dokončena výstavba pilnice s rámovou pilou (pořez do 70cm) a rozmítací pilou, a dostavba hranolovací pily a údržbářská dílnou. V roce 2000 vytváří druhé středisko v Želivě, kde zakupuje kompletní pilařský provoz. pořez na rámových pilách do 40cm a následné zpracování řeziva na čtyřstranných frézách na palubky a podlahovinu. V roce 2001 zakupuje lesní družstvo Penzion Hanesův mlýn včet. Restaurace kterou provozuje a záhy přestavuje tak aby vyhovovala dnešním trendům jakož i ubytování. Dále zřizuje v Želvě prodejnu stavebnin. V roce 2001 pomáhá na zpracování kalamity po tornádu na Lesním družstvu v Hněvkovicích. Lesní družstvo v této době zaměstnává celkem 125 zaměstnanců z toho 20 THP.

Členění:

7 Ústředí

68 Středisko 1 (obhospodařování lesů, 9 lesních úseků)

20 Středisko 2 (pila, ML a dílna ve Štokách)

30 Středisko 3 (pila v Želivě)

2 Středisko 4 (penzion Hanesův mlýn)

Během těchto let Lesní družstvo ve Štokách zakoupilo potřebnou lesní techniku jak pro vlastní využití tak i pro poskytování služeb ostatním vlastníkům lesů.

K 31.12.2006 vlastnilo lesní družstvo:

lesní technika počet
Nákladní automobil na odvoz dřeva 1
Traktory na přibližování dříví 5
Traktory na pěstební a ostatní práce 2
Traktor univerz. VALTRA 1
Traktor speciální SLKT 1
Vysokozdvižné vozíky 4
Čelní nakladače 2
Drtiče 2
Štěpkovač 1
Mechanizace ve školkách 2
Mechanizace na zalesnění 1
Zraňovače půdy 1
Vyvážecí prostředky 1
Vlečky a vozíky 4
SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů