2017+


Počátkem roku je dodán noví harwestor od firmy Rottne do probírek a v průběhu léta noví traktor New Holland s lesnickou nástavbou na přibližování dříví. Jak se ukázalo jednalo se o dobré rozhodnutí protože v tomto roce se zvyšuje na základě vodního deficitu a snížení odolnosti smrkových porostů zvyšovat kůrovcová těžba které vrcholí kůrovcovou kalamitou, která vede ke snížení cen dřeva a dočasného zastavení dodávek na pily kvůli jejich přeplnění a do toho přichází na podzim orkán Herwart, který je největší po orkánu Kiril z roku 2007. V lesích zůstává ležet spolu ze znytky nezpracovaného kůrovcového dříví odhadem 20 tis. kubíku dříví. Což jsou 2/3 roční těžby lesního družstva.

SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů