DOTACE


Lesní družstvo je zapojeno do příjmů dotací od Kraje Vysočina na hospodaření v lesích schválených zastupitelstvem kraje a taktéž do státních dotací z ministerstva zemědělství jak na hospodaření v lesích tak do ostatní podpory a taktéž je zapojeno do příjmů z fondů EU kde se účastní na vypsané dotační tituly svými projekty dle vyhlášených podmínek státní zemědělským intervenčním fondem.


Seznam úspěšně realizovaných projektů z fondů EU:

SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů