ZALOŽENÍ LD


budova LD Štoky

První snahy o znovu založení Lesního družstva konkrétněji započali na začátku roku 1991 i když se o vrácení majetku mluvilo hned po revoluci v roce 1989, ale až nyní se začalo mluvit o této možnosti konkrétněji. Proto byl 30. dubna 1991 zaslán obcím informační dopis se základními informacemi podle ohlasu byla svolána první schůzka zástupců obcí, která se uskutečnila v sále nad místní restaurací. Účast byla překvapující a po dohodě byl zvolen přípravný výbor a způsob financování založení lesního družstva. Do přípravného výboru byl zvolen starosta obce Štoky pan Zdeněk Novák, pan ing. Milan Fíla a pan Pavel Šrom. Přípravný výbor dostal za úkol sehnat další informace o struktuře a fungování lesního družstva tak aby v případě legislativních změn umožňujícím vrácení majetku bylo vše připraveno. Tak se i stalo, ale bohužel politická reprezentace neustále oddalovala toto ožehavé téma a k vracení majetků se neměla a toto zdlouhavé vyjednávání trvalo až do roku 1995 kdy bylo Lesní družstvo ve Štokách znovu vytvořeno na základě nařízení vlády č.168 ze dne 15.3.1995.

Zakládající schůze proběhla dne 7.prosince 1995.

A tak bylo 1.1.1996 zapsáno u krajského soudu v Hradci Králové do obchodního rejstříku a po 37 letech vešlo opět v existenci. V roce 1996 byl vrácen základní majetek 1800 ha lesní půdy. Lesní družstvo nemělo právo na náhrady za ostatní majetek jako byly, traktory, auta, koně a mnoho dalšího vybavení, které v roce 1959 stát zkonfiskoval.

Dokumenty při zakládání Lesního družstva ve Štokách:

  • První informační dopis obcím a odpovědi na něj v roce 1991 1dopis.pdf
  • První informační schůze a založení přípravného výboru v roce 1991 2dopis.pdf
  • Přihlášky obcí do družstva prihlasky.pdf
  • Snahy o obnovu lesních družstev, petice, dopisy snahy.pdf
  • Obnova a navracení majetku lesního družstva obnova.pdf
  • Pokyny k navracení majetku pokyny.pdf
SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů