VÝVOJ PODÍLŮ


Podíly byly připisovány či ubírány obcím na základě rozhodnutí členské schůze.

Připisování probíhalo zejména ze dvou důvodů a to buď obec vložila do lesního družstva vlastní lesy nebo za finanční vnosy do lesního družstva a to i po válce kdy obce dostávali do vlastnictví lesy takzvanými příděly pod podmínkou, že je vloží k hospodaření do lesního družstva. Úpis podílů byl zejména po dobrovolném vystoupení obce z lesního družstva a těmto byl vrácen jejich členský vklad a nebo po válce byly některé obce vyloučeny za podporu němců.

Vývoj podílů u Lesního družstva od vzniku po likvidaci. prehled_podilu_008.pdf

SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů