SLUŽBY


Výkup lesů a dřevní hmoty:

Lesní družstvo zprostředkovává výkup lesních pozemků pro členské obce či města v daném katastru. Upřednostňujeme lesní pozemky sousedící s námi již obhospodařovanými pozemky jakékoliv věkové skladby ( nevykupujeme tedy pouze mýtní určené k těžbě), garantujeme platby. Vykupujeme též dřevní hmotu jak na pařezu tak na odvozním místě, garantujeme platby s minimálním podílem zisku z takto vykoupeného dříví, provádíme seriozní jednání s případným doložením tržby za vykoupené dříví.


Těžba:

Lesní družstvo provádí komplexní těžební činnost včetně odvozu dříví, upřednostňujeme služby pro členy družstva a ostatní vlastníky, kteří mají zájem o provedení těžby komplexní včetně prodeje vytěženého dříví. Po takto provedené těžbě na požádání provádíme na vytěžené ploše i pěstební práce. Samozřejmě provádíme i samotnou těžbu, ale to pouze okrajově jako doplňující činnost a to zaměstnanci s motorovou pilou nebo mechanizovaně Harwestorem.


Práce harwestorem Práce dřevorubcem Práce harwestorem


Přibližování:

Lesní družstvo provádí přibližování dříví pro případné zájemce vlastními přibližovacími prostředky a to jak univerzálními tak speciálními kolovými traktory a nebo vyvážecími soupravami.


SLKT při přibližování Vyvážecí souprava Traktor SAME-přibližování


Pěstební činnost:

Pěstební činnost ať už příprava ploch pro zalesňování, ochranu kultur proti zvěři,vlastní zalesňování či ostatní práce provádíme službově jen okrajově a to především pro členské obce a po té pro vlastníky,kterým byla provedena těžba nebo odkup dříví naší společností. Vyjímku tvoří mechanizované práce hlavně drcení klestu. Pěstební práce jsou prováděny většinou zaměstnanci s ručním nářadím, ale vlastníme i mechanizované prostředky jako jsou sázecí stroje, drtiče, štěpkovače, jamkovače, zraňovače půdy apod.


Pořez dřeva:

Pořez dřeva provádíme na dvou pilách a to ve Štokách a v Želivě. Provádíme pořez jak vlastního dříví nebo je možno objednat přímo řezivo a to i vyrobené podlahy nebo palubky, plotovky apod.. Ve vyjímečných případech i sušíme řezivo a to na pile v Želivě.


Hranolovací pila Linka na slabou hmotu


Prodej výrobků:

Na Středisku Štoky vyrábíme výrobky z přírodního dřeva a to především z dřevin smrk, borovice ale i další jehličnaté dřeviny. Z výrobků mohu jmenovat palubky, podlahy, plotovky a to v různých profilech i délkách. Dále provádíme i zakázkovou výrobu dle přání zákazníků.




Odborná správa:

Odbornou správu provádíme pouze okrajově, protože o ni není větší zájem a situace v odborné správě je více méně již daná vlastník lesů ve spolupráci se státní správou a lesy české republiky.




Restaurace a ubytování:

Ubytovací a restaurační služby (firemní akce, svatby, apod.) Poskytujeme v Penzionu Hanesův mlýn v současné době provoz zajišťuje nájemce.


Penzion Hanesův mlýn Penzion Hanesův mlýn Penzion Hanesův mlýn Penzion Hanesův mlýn