CERTIFIKÁTY


Certifikace lesů je proces, v rámci kterého nezávislá organizace vydává certifikát potvrzující, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. Nezávislou organizací se myslí certifikační orgán, který je pro tuto činnost akreditován u Českého institutu pro akreditaci a notifikován PEFC Česká republika. Tento systém zaručuje nestranný proces posuzování a jeho důvěryhodnost. Lesní družstvo je držitelem certifikátu na trvale udržitelného hospodaření v lesích PEFC, což dokládá platným certifikátem viz. sekce Download.