DOTACE


Lesní družstvo je zapojeno do příjmů dotací od Kraje Vysočina na hospodaření v lesích schválených zastupitelstvem kraje a po možnosti příjmů z fondů EU každoročně podává žádost o příspěvek na konkrétní projekty dle vyhlášených podmínek státním zemědělským intervenčním fondem.

Seznam projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Univerzální kolový traktor Valtra z příslušenstvím.

Odvozní souprava MAN s přívěsem a hydraulickou rukou.

Meliorace v lesích s hospodářskými přejezdy.

Harwestor s vývozní soupravou.